Translokacja Wiatraka "Koźlak" z Wierzbicy

Autor: fot. Martyna Sobańska data utworzenia:
Translokacja Wiatraka

Translokacja Wiatraka "Koźlak" z Wierzbicy
 

Muzeum Wsi Radomskiej w roku 2017 otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie  5.3 "Dziedzictwo kulturowe", Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

W ramach projektu rozpoczeto realizację zadania "Translokacja wiatraka "Koźlak" z Wierzbicy. W listopadzie 2017 r. budynek wiatraka został rozebrany przez wykonawcę - firmę  „Marbud”. Zabytkowe elementy konstrukcyjne zostały oczyszczone i zabezpieczone. Proces konserwacji wyklucza prowadzenie jej przy ujemnych temperaturach. W związku z tym roboty konserwatorskie oraz ponowny montaż konstrukcji rozpocznie się wraz z nastaniem wiosny. Wiatrak będzie powtórnie zmontowany w innym miejscu, a mianowicie w sektorze zagród na ekspozycji skansenowskiej MWR. Na  zmiana lokalizacja wiatraka wpłynęło kilka czynników:

  • dotychczasowa lokalizacja uniemożliwiała  organizowanie planowanych pokazów pracy młyna;
  • w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdowały się współczesne budynki (domy jednorodzinne);
  • nowa lokalizacja  wiatraka  wzbogaci wiejski krajobraz kulturowy, który jest odtwarzany na terenie skansenu, a tym samym zrealizowany zostanie cel projektu jakim jest renowacja i modernizacja terenu kulturowego Muzeum Wsi Radomskiej

Prace budowlano - konserwatorskie, które rozpoczną się na wiosną polegać będą na konserwacji elementów konstrukcyjnych, a następnie na montażu całego obiektu. Zamontowane zostaną także elementy wyposażenia młynarskiego, które umożliwią organizowanie pokazów pracy młyna napędzanego przy użyciu wiatru. Oznacza to, że cała bryła wiatraka będzie mogła być obracanao 360°, aby skrzydła  wiatraka mogły „łapać” wiatr. Zakończenie robót planowane jest czerwcu
2018 r.

 

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa